Monthly Archives: Ноябрь 2015

stady_safety

Ситуація вимагає негайного вирішення

Федерація роботодавців гірників України планує взяти участь у засіданні робочої наради, організованому Державною регуляторною службою ( 1 грудня 2015 за адресою м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11) з метою обговорення та узгодження позицій стосовно процедур видачі Державною службою України з питань праці дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки у зв’язку з неузгодженістю статей 21 та 33 Закону України «Про охорону праці» щодо назви документа дозвільного характеру.

Вибух нарада (37)

Діалог розпочато

26 листопада 2015 року відбулася нарада присвячена питанням порядку ведення вибухових робіт на підприємствах країни.

Зазначений захід організовано за чисельними зверненнями гірничодобувних підприємств та підприємств, що виготовляють вибухові матеріали та виконують вибухові роботи для видобутку корисних копалин. Автори звернень повідомляють про перепони, що у зв’язку з неврегульованістю законодавства гальмують їх діяльність. Це, в першу чергу, стосується невизначеності  порядку допуску до виробництва вибухових матеріалів та неоднозначного трактування норм Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами. Така невизначеність призводить до напруги не тільки на підприємствах, що виконують вибухові роботи, а й на добувних підприємствах, які користуються їх послугами, як складовою технологічного процесу.

Організаторами наради були Федерація роботодавців гірників України, Міжвідомча асоціація «Укрвибухпром», Федерація роботодавців України.

У заході взяли участь всі зацікавлені сторони: власники, директори провідних гірничодобувних підприємств країни, підприємств, що виготовляють вибухові матеріали та виконують вибухові роботи. Від Державної служби України з питань праці був присутній голова  Чернега Р.Т.

dkp

Стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності (станом на 20 листопада 2015 року)

Станом на 20 листопада 2015 року за інформацією, наданою міністерствами, центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами щодо виконання 146 заходів Плану виконано 48, що складає близько 33 відсотка. У 2015 році із запланованих до виконання 136 заходів виконано 48 заходів або 36 відсотків, з яких 12 виконуються за рахунок інших законопроектів.

zakon

Оскаржити дії контролюючого органу і стягнути у держави компенсацію за заподіяну шкоду стане легше

У рамках Дня економічного розвитку та дерегуляції, який відбувся у Верховній Раді України нещодавно, депутатами прийняті за основу законопроекти, які несуть нове бачення взаємодії системи державного нагляду (контролю) і бізнесу. У них йдеться про додаткові правові гарантії для запобігання надмірного втручання контролюючих органів, коригування умов відшкодування шкоди заподіяної юридичній особі чи фізичній особі-підприємцю, про порядок оскарження постанов розпоряджень приписів посадових осіб, конкретизуються обсяги повноважень контролерів, підвищується відповідальність контролера за зловживання повноваженнями та багато інших норм, спрямованих на забезпечення захищеності суб’єктів господарювання.

«Якщо раніше бізнесу потрібно було доводити контролюючим органам свою невинуватість, то новим законодавством пропонується закріпити презумпцію правомірності поведінки суб’єкта господарювання і заставити контролера довести необхідність перевірки. Така презумпція невинуватості того кого перевіряють перед тим хто перевіряє дасть змогу втілити нову філософію у стосунках контролюючих органів та бізнесу», — прокоментувала нововведення Голова ДРС Ксенія Ляпіна.