ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В червні 2006р.  за ініціативи великих гірничодобувних підприємств Вінницької області, таких, як:

 • ВАТ “Гніванський кар’єр”,
 • ВАТ “Сабарівський  кар’єр”,
 • ЗАТ” Глуховецький каоліновий завод”,
 • ЗАТ “Глуховецький гірничозбагачувальний каоліновий комбінат”,
 • ВАТ “Іванівський спецкар’єр”,ВАТ “Стрижавський кар’єр”,
 • МПВТ “Гірник- Ремо ЛТД”,
 • ЗАТ “Жежелівський каолін”,
 • ТОВ “Гранітний кар’єр”

на установчому З”їзді була створена ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

МЕТА ТА НАПРЯМИ  ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНІЗАЦІЇ

Основною метою створення та діяльності Організації є представництво і захист інтересів власників та їх організацій — роботодавців гірничодобувної промисловості  у Вінницькій області України у економічних, соцiально-трудових та інших відносинах, захист їх законних прав та інтересів, а також координація та консолiдацiя дій членів Організації для досягнення позитивних результатів їхньої дiяльностi та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соцiально-трудових відносин та розвитку соціального партнерства в Україні.

Основними напрямами діяльності Організації є:

— забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав організацій власників та їх організацій —  роботодавців гірничодобувної промисловості  у Вінницькій  області України  у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об’єднаннями громадян;

— участь у формуванні та реалізації політики держави у сфері економічного та соціального розвитку, зокрема, з питань зайнятості, оподаткування, митно-тарифної політики, розвитку конкурентного середовища, оплати та охорони праці, соціального страхування працiвникiв, у реалiзацiї соціальних програм, в інших питаннях соцiально-економiчного характеру та трудових відносин, лобіювання та ведення переговорів щодо її просування;

— координація дій організацій роботодавців гірничодобувної промисловості  у Вінницькій  області України у реалізації цієї політики;

— сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального партнерства, консолiдацiї роботодавців з метою посилення впливу на формування соцiально-економiчної політики держави;

— участь у проведенні колективних переговорів та укладанні регіональних і галузевих угод та забезпечення виконання своїх зобов’язань за укладеними угодами;

— координація діяльності організацій роботодавців гірничодобувної промисловості  у Вінницькій області України у виконанні зобов’язань за регіональними чи галузевими угодами;

— співробітництво з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;

— контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов’язань за регіональними та галузевими угодами;

— сприяння максимальному дотриманню інтересів організацій власників — роботодавців — при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

— сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;

— збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

— вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань та досвіду;

— забезпечення скоординованості дій організацій роботодавців гірничодобувної промисловості , їх об’єднань щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, врегулювання та поліпшення умов праці;

— розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

За час діяльності Організації :

 • представлялися та захищалися права i інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими суб’єктами соціального партнерства;
 • організовувалися спільні наради, переговори і  консультації та інші заходи між сторонами соціального партнерства;
 • координувалася та надавалася практична допомога по укладенню регіональних, галузевих угод та колективних договорів;
 • проводилася незалежна громадська експертиза проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соцiально-трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, геологічного контролю, проведення податкової, цінової політики, інших програм соцiально-економiчного розвитку, та надавали свої висновки  зацікавленим особам, розробляли проекти програм i нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд вiдповiдних державних органів;
 • проводилися консультації членів Організації та надавалася їм  допомога з питань їхньої поточної дiяльностi;
 • сприяли вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки i підвищення квалiфiкацiї кадрів роботодавців, поширенню професійних знань та досвіду;
 • проводилася робота з узагальнення даних та інформування своїх членів про практику застосування норм .

СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ