Законодавство України

Закони України

Конституція України

Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»

Закон України  «Про соціальний діалог в Україні»

Закон України «Про колективні договори і угоди»

Закон України  «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»

Закон України «Про об’єднання громадян»

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Укази Президента України

Указ Президента України від 02.04.2011 №347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду»

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабнету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»

Постанова Кабнету Міністрів України  від 27 січня 1995 р. № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів»

Постанова Кабнету Міністрів України  від 5 травня 1997 р. № 432 «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр»

Постанова Кабнету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»

Накази ЦОВ

Наказ Міністерства екологій та природних ресурсів України від 26.07.2011 № 262, зареєстровано в Міністерстві юстиції України  29 липня 2011 р. за № 932/19670 «Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування».

Наказ Міністерства охорони здоровя України № 173 від 19.06.96 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 379/1404 «Про затвердження Державних санітарних правил  планування та забудови населених пунктів»