Членство у Федерації

Членами Федерації можуть бути:

  • обласні, республіканська, Київська та Севастопольська міські організації роботодавців, а також обласні органiзацiї роботодавців підприємств гірничодобувного комплексу тих областей, де сконцентровані підприємства цього комплексу, які створені вiдповiдно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», статутами яких передбачено захист та представництво iнтересiв своїх членів як роботодавців на територіальному або галузевому рівнях i які прагнуть досягнення мети дiяльностi, визнають Статут Федерації, виявили згоду виконувати його вимоги і сплачують вступні та членські внески.
  • об’єднання організацій роботодавців, утворені відповідно до Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

Для вступу у якості члена до Федерації необхідно подати наступні документи:

  • письмове звернення до Ради Федерації щодо вступу до Федерації, із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Федерації, у тому числі сплачувати внески, та відповідне рішення керівного органу;
  • завірену печаткою копію Статуту;
  • копію свідоцтва про державну реєстрацію;
  • дані щодо роботодавців, організацій роботодавців, які входять до організації (їх об’єднань);
  • інформацію про кількість найманих працівників, які працюють у роботодавців членів організацій (їх об’єднань);
  • інформацію щодо керівних органів організацій роботодавців (їх об’єднань), асоціацій та їх місце розташування;

Прийом членів до Федерації здійснюється за рішенням Ради Федерації з наступним затвердженням цього рішення З’їздом Федерації.

Членам Федерації видається свідоцтво Федерації. Зразок Свідоцтва встановлюється за рішенням Ради Федерації.

Члени Федерації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

Члени Федерації  при вступі та в подальшому сплачують внески. Вступні внески сплачуються при вступі до Федерації. Цільові внески сплачуються, відповідно до проектів та програм, затверджених Радою або З’їздом Федерації на реалізацію статутної мети та завдань Федерації, на розвиток матеріально-технічної бази Федерації.

Розмір вступних, членських, цільових внесків встановлюється  Радою Федерації.

Вступні, членські, цільові внески вносяться на рахунок Федерації шляхом перерахування через банківську установу.

Членство у Федерації припиняється у зв’язку із:

  •  рішенням члена Федерації щодо виходу зі складу Федерації. Припинення членства у Федерації у такому разі настає з моменту прийняття рішення виборного органу члена Федерації та затверджується рішенням Ради Федерації;
  • припиненням діяльності члена Федерації відповідно до законодавства України.

Рада Федерації приймає рішення щодо виключення членів із Федерації за невиконання Статуту, несплати або систематичної несвоєчасної, або не в повному обсязі сплати членських внесків із наступним затвердженням на З’їзді Федерації.