Статут

Федерація роботодавців гірників України офіційно визнаний учасник соціального діалогу

svidoctvo_sЗгідно зі статтею 5 Закону України «Про соціальний діалог в Україні»  Комісією Національної служби посередництва і примирення здійснено оцінку Федерації роботодавців гірників України на відповідність критеріям репрезентативності.

Рішенням Національної служби посередництва і примирення від 29 грудня 2011 року № 056\11-00-Р Федерацію роботодавців гірників України визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладання галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні, про що видано відповідній Сертифікат.

Дата створення організації – 20.07.2007 року

Федерація роботодавців  гірників України (далі — Федерація) є всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі України, утвореним відповідно до Законів України «Про організації роботодавців», «Про об’єднання громадян».

Федерація є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує організації власників, роботодавців підприємств гірничодобувного комплексу України та їх об’єднання на засадах добровільності та рівноправності з метою представництва i захисту економічних, соціальних, інших інтересів організацій роботодавців та окремих роботодавців на місцевому, регіональному, всеукраїнському рівні, а також з метою координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових відносин.

 Повна назва Федерації:

українською мовою: Всеукраїнське об‘єднання обласних організацій роботодавців підприємств гірничодобувної галузі „Федерація роботодавців  гірників України”

російською мовою: Всеукраинское объединение областных организаций работодателей  предприятий горнодобывающей отрасли «Федерация работодателей горняков Украины»;

англійською мовою: All-Ukrainian Association of Regional Employers Organization of Мining Enterprises «Federation of Employers of Miners of Ukraine»

Скорочена назва Федерації:

українською мовою: Федерація роботодавців  гірників України;

російською мовою:  Федерация работодателей горняков Украины;

англійською мовою: Federation of Employers of Miners of Ukraine.

Основною метою створення та діяльності Федерації є представництво і захист інтересів власників та їх організацій — роботодавців підприємств гірничодобувного комплексу — у економічних, соціально-трудових та інших відносинах, захист їх законних прав та інтересів, а також координація та консолідація дій членів Федерації для досягнення позитивних результатів їхньої діяльності та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального партнерства в Україні.

Статут Федерацї